Cont personal

Ministerul Educatiei invita societatea civila sa monitorizeze desfasurarea examenului de bacalaureat

 
Similare
Pentru cei care urmează un ciclu lung de şcolarizare, intrarea la liceu constituie un...
 
Majoritatea copiilor intra in lumea programelor TV inca inainte sa mearga la scoala. Desigur,...
 
Activitatile extracurriculare detin un rol important in viata elevului, oferindu-i un alt mod...
 
      Educatia sexuala inseamnă informarea copilului pentru...
 
Medicina modernă nu consideră virginitatea ca o contraindicaţie, pentru examenul...
 
Taguri: bacalaureat  examen  desfasurare  educatie  elevi 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, consecvent obiectivului de a asigura o desfasurare corecta si echitabila a examenului national de bacalaureat si adept al principiului transparentei, invita asociatiile de parinti si societatea civila sa desemneze observatori care sa monitorizeze organizarea si desfasurarea acestui examen.

Potrivit Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobata prin Ordinul de ministru nr. 4799/31.08.2011, observatorii pot monitoriza pregatirea examenului de bacalaureat (stabilirea, prin tragere la sorti a componentei comisiilor, realizarea instruirii generale a membrilor comisiilor, instruirea asistentilor din centrele de examen, verificarea salilor de examen), desfasurarea acestuia (prezenta în sali ca asistenti în timpul desfasurarii probelor, inclusiv monitorizarea situatiilor de sustinere a examenului in conditii speciale) si pot sesiza eventualele incalcari ale prevederilor metodologiei. In activitatea de monitorizare, observatorii vor fi in permanenta insotiti de un membru al comisiei.

Pentru a putea participa cu observatori la examenul de bacalaureat, asociatiile de parinti constituite conform legii si organizatiile nonguvernamentale care au activitate relevanta in domeniul educatiei vor adresa Comisiei de bacalaureat judetene/a Municipiului Bucuresti o solicitare scrisa, oficiala, pana la data de 1 iunie 2011. Solicitarea va include si asumarea faptului ca persoanele nominalizate sunt eligibile, îndeplinind conditia de a nu avea sotul/sotia, o ruda sau un afin de pâna la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidatii care participa la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune si care se angajeaza sa respecte prevederile legislatiei în vigoare si ale metodologiei de organizare si desfasurare a bacalaureatului.

Observatorii acreditati de Comisia de bacalaureat judeteana/a Municipiului Bucuresti vor primi informatii, din partea reprezentantului comisiei judetene/a Municipiului Bucuresti, legate de prevederile relevante în vigoare pentru examenul de bacalaureat (lege, metodologii, proceduri, note etc. In cadrul instruirii, acestia vor semna declaratii-tip, prin care îsi asuma cunoasterea si respectarea întocmai a prevederilor metodologiei si procedurile stabilite de Comisia de bacalaureat judeteana/a Municipiului Bucuresti pentru accesul observatorilor în spatiile în care se desfasoara examenul de bacalaureat, inclusiv acceptarea faptului ca, în centrele de bacalaureat, nu vor avea asupra lor materiale nepermise, de tipul: telefoane mobile, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare, precum si dictionare, manuale scolare, culegeri, ziare, reviste, carti etc.

Comisia de bacalaureat judeteana/a Municipiului Bucuresti va elabora lista nominala a observatorilor acceptati, pe care o va transmite fiecarui centru de evaluare a competentelor lingvistice si digitale si fiecarui centru de examen si va elibera, pâna la data de 5 iunie 2011, adeverinte nominale pentru fiecare observator. Observatorii vor avea acces în centrele de examen numai însotiti de un membru al comisiei delegat de presedintele acesteia si doar în baza adeverintei si a unui act de identitate. Potrivit Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011, vor fi acceptati cel mult doi observatori/centru de bacalaureat/proba de examen.

În cadrul activitatii din centrele de bacalaureat, observatorilor le sunt interzise urmatoarele: sa ia contact direct cu subiectele (vizual sau xerocopie etc.) înainte de afisarea acestora, sa citeasca lucrarile candidatilor sau sa discute cu acestia în timpul probelor, sa discute cu profesorii asistenti în timpul probelor, sa intervina în orice fel în activitatile din salile în care candidatii sustin probe de examen, sa perturbe activitatea specifica pe care o desfasoara comisiile, în conformitate cu atributiile prevazute de metodologie pentru membrii acestora, respectiv sa paraseasca centrele de examen în care se desfasoara probele scrise, înainte de iesirea primului candidat din centru.

La încheierea activitatii, observatorul va redacta un raport scris, datat si semnat, care va fi predat secretarului Comisiei de bacalaureat judeteana/a Municipiului Bucuresti. Orice sesizare vizând eventualele nereguli identificate de observatori va fi comunicata de catre acestia presedintelui comisiei din centrul de bacalaureat si persoanei de contact. Persoana de contact va transmite imediat informatia presedintelui Comisiei de bacalaureat judeteana/a Municipiului Bucuresti, care va lua masuri de verificare si remediere a eventualelor disfunctionalitati semnalate. Presedintele comisiei de bacalaureat judetene/a Municipiului Bucuresti va decide asupra oportunitatii informarii Comisiei Nationale de Bacalaureat. Sesizarile si propunerile observatorilor vor fi consemnate de presedintele din fiecare centru în raportul cu privire la organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, transmis Comisiei de bacalaureat judetene/a Municipiului Bucuresti.

PRINT

Ultimele postari

Intra in lacafenea.ro